متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری فارس: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 /9/ 1378 با اعمال آخرین تغییرات بدین شرح است.

متن قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 


ادامه مطلب ...