قابل توجه کسانی که وام 25 تومانی خودرو میگیرند:
١، سند خودرو تا 7 سال در رهن بانک می ماند و شما تا هفت سال مجبورید این فرغون را داشته باشید.
٢، خودرو ها صفر نیستند چرا که چند سال تو پارکینگ مانده اند.
٣، حتى خودروهای صفر هم بدون کیفیت هستند . برای اطمینان از تعمیرگاه های خصوصی بپرسید.
۴، در صورت خرید خودرو صفر هر روز باید بروید نمایندگی برای رفع عیوب . تازه اگر نمایندگی جواب بدهد !
۵، عمر مفید یک لاستیک 4 سال است که به طور میانگین 2 سال آن سپری شده است.
۶، خودروهای داخلی از لاستیک های بی کیفیت و تاریخ گذشته داخلی و یا چینی استفاده کرده اند.
٧، اکثر ماشین های صفر در پارکینگ خودرو سازها در زمان تحریم ساخته شده اند که اکثر آنها از قطعات بی کیفیت چینی استفاده کرده اند.
٨، پس از 7 سال معادل قیمت 2 خودرو پول پرداخت کرده اید.
٩، پس از هفت سال خودرو شما را حتى کمتر از یک چهارم پولی که پرداخت کرده اید نمی خرند یعنی کمتر از یک دوم قیمت نقدی خودرو .
١٠، همه خودروسازها خودرو را به صورت قسطی تحویل می دهند ولی در کشور ما این طور نیست.
١١، چرا خودرو سازها برای رونق اقتصادی، وام خودرو اختصاص داده اند ؟ چرا این وام را به به جاهای دیگر اختصاص نمی دهند مانند کشاورزی و صنایع دیگر ؟!؟!!!
١٢، چرا خودروهای ساخت داخل فقط باید در بازار داخلی فروش برود ؟! مگر خوددرو هیوندای فقط در کشور کره به فروش می رسد ؟
١٣، بسته رونق اقتصادی نشان میدهد که کشورهای افریقایی و افغانستان و عراق و .... حاضر به خرید چنین خود رو هایی نیستند وگرنه خودروها را در پارکینگ نگه نمی داشتند.
١۴، چرا تصمیم گیرندگان رونق بسته اقتصادی، فقط هدف فروش خودرو را دارند ؟! چرا این بسته را برای خرید خانه اختصاص نمی دهند ؟!؟!!! مردم ما که به خانه نیاز بیشتری دارند تا خودرو !
١۵، بهتر بود اسم بسته رونق اقتصادی را بسته ى رونق خودرو، یا بسته ى شکستن "کمپین ماشین صفر نخرید" می گذاشتند.
١۶، اگر به این گفته ها شک دارید، به این نکته توجه کنید که چطور خودروسازها این روزها به فکر خلاص شدن از شرایط کنونی هستند.
١٧، هموطن برای حمایت از صنعت پر سود خودروسازی تا کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودرو از خرید خودرو صفر خودداری کنید.
١٨، اینهمه دلیل براى نخریدن خودرو صفر کافى نیست ؟!!!
بگذاریم حتى براى یک بار هم که شده در انجام یک کار وحدت داشته باشیم، تا نمونه و مثالى شود براى انکه بتوانیم در اینده نیز حق خود را از گرانفروشان بگیریم.
اگر این طرح موفق شود، در اتحاد هاى بعدى هم موفق خواهیم شد. و اگر این طرح به شکست بخورد، در برنامه هاى دیگر نیز مورد ظلم واقع خواهیم شد.
١٩، لطفا مطالب را به گروهای دیگری که عضو هستید بفرستید تا همه اگاه شوند.