............................
عکسهای جدید و زیبا از طبیعت بکر مغان ..........................

 


 

 

 
 
 

عکسها : از هنرمند و عکاس شهر جناب آقای سامان وحدتی

منبع : مغانشهر (اولین سایت معرفی دشت مغان)