http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up6/91423522643429956485.jpg

 

 

سفینه فضایی Artor-h5 RQ در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین دیده شد

به گزارش سنترال کلوبز به نقل از سایت رسمی هوافضای بایکنور وابسته به سازمان فضایی ناسا سفینه مخابراتی Artor-h5 RQ در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین قرار گرفت

این سفینه به علت فرار از نوعی تشعشعات خورشیدی مجبور به کاهش ارتفاع و مصون ماندن از زیان های احتمالی بود

مردم خاورمیانه این رویداد زیبا را حدود ساعت 16:42 به وقت گرینویچ مشاهده کردند

سفینه مزبور در حال حاضر در ارتفاع نرمال خود قرار گرفته اسـت