به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا، ˈاکبر نیکزادˈ در جمع مدیران دستگاه های اجرایی پارس آباد افزود: اگر قرار باشد این بنگاه بزرگ اقتصادی و صنعتی فروخته شود، از محل وجوه حاصل از فروش آن ، پروژه های مهم کشاورزی و آبیاری با اولویت شهرستان های پارس آباد و بیله سوار در منطقه اجرا خواهد شد.

وی، بدون اشاره به ارزش ریالی کشت و صنعت مغان ، اظهار کرد: این شرکت سهم بسزایی در میزان تولیدات کشاورزی و صنعتی استان و ایجاد فرصت های شغلی در منطقه دارد.

وی پایاب سد خداآفرین را از طرح های عظیم کشور دانست و گفت: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه، بیش از 62هزار هکتار از اراضی مرتعی و دیم منطقه با استفاده از شیوه ها و سامانه های نوین آبیاری تبدیل به اراضی آبی شده و برای هزاران نفر از جویندگان کار در سطح استان زمینه اشتغال ایجاد خواهد شد.

شرکت کشت و صنعت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس آباد با داشتن اراضی وسیع کشاورزی ، دو هزار و 600 هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت های منحصر به فرد کشور محسوب می شود.