جناب آقای مهندس ابراهیم پارسا در سال1334 شهر پارس آباد ( پارساباد ) را بنیانگذاری کردند .  بنا به روایت ایشان پس از سالها استاندار زاهدان ، اصفهان و بعد به سمت سناتوری رسیدند . تا اینکه بعد از انقلاب به انگلستان سفر کرد و بعد از مدتی به ایران بازگشت . و چندین سال است که از او خبری در دست نیست .