نمایشگاه تاشی بر چهره

نمایشگاه تاشی بر چهره
آثار نقاشی خانم حمیده سجودی
27 مهرماه لغایت 3 آبان ماه 92
نگارخانه مجموعه فرهنگی سینمائی انقلاب پارس آباد
با همکاری: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
و انجمن هنرهای تجسمی شهرستان پارس آباد
بازدید برای عموم آزاد است.

 

منبع : مغانشهر دات کام