طبیعت بکر دشت مغان

 

تصاویر بیشتر


عکس: سامان وحدتی