(تصاویر) سمپاشی هوایی مزارع گندم پارس آباد مغان

 

کپی شده از وبلاگ آینا آنلاین