زلزله پارساباد مغان را لرزاند

http://media.jamnews.ir/Original/1392/01/27/IMG16293221.jpg

زمین لرزه ای در ساعت 15:43 روز دوشنبه 1392/11/21 شهرستان پارساباد مغان را به شدت لرزاند