خبر فوری:

22 آبان 1393

http://javanonline.ir/files/fa/news/1393/3/11/66608_854.jpg

 

پارساباد مغان به منطقه آزاد تجاری ارس الحاق شد .

"طی سفر استاندار اردبیل به منطقه آزاد تجاری ارس (جلفا ) پارساباد مغان به این منطقه الحاق شد"