سلام این عکسای قشنگ و خوشکل از شهرمون و طبیعتش.

مژه

خیابان جمهوری

 

شهرداری پارس آباد مغان

شهرداری

میدان سپاه

sepah square

شهر بازی

park

پیاده رو خیابان امام

 

فضای سبز

میدان امام حسین (ع)

درخت

پارک جنگلی

شهر در روز برفی

................................................