سلام دوستان عزیز

بنظر شما چه کسی در منطقه مغان شایستگی نمایندگی مجلس رو داره؟