یک غروب زیبا در پارس آباد مغان و مسافران هوایی که از تهران رسیده اند

sunset

منبع: وبلاگ فرودگاه پارس آباد مغان