امروز دوازدهم اسفند مردم شهرستان های پارساآباد مغان و بیله سوار مغان نماینده خود را بصورت مستقیم با شرکت در رای گیری انتخاب میکنن...  تا ساعاتی دیگه اسم نماینده در سایت نوشته میشه....

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsCDIDUSxhGjkcHwFKtIjiJtlmHoWBc5K1kQGKyphrlzxP0a5wHq85f0t7Tw

 

آقای حبیب برومند نماینده دوره نهم مردم شریف شهرستانهای پارساآباد مغان و بیله سوار مغان در مجلس شورای اسلامی