نظرتان را بر عملکرد شهردار شهر پارساآباد مغان در قسمت نظرات وبلاگ بنویسید./