به مناسبت ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر در سال تولید ملی:

پدرم کارگر است، کارگرِ نیرومند دیروز، کارگرِ قهرمانِ فردا،

کارگرِ شجاع فرداهای فردا …

و پدرم تکیه‌گاه من است،

دل‌خوشی همیشگی من است!

چهره‌اش نورانی و دوست داشتنی،

معرفتش وصف نشدنی،

کارش مثال زدنیست!

خدا قوت کارگر …

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/02/10/13910210155459521_PhotoL.jpg