'صفر فرهنگ' به سمت سرپرست جدید دانشگاه پیام نور شهرستان پارس آباد انتخاب شد.رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل در آیینی که به همین منظور در پارس آباد برگزار شد، گفت: فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دستیاران علمی این دانشگاه در سال گذشته به میزان چشمگیری رشد داشته است.


ادامه مطلب ...