اروجعلی محمدی، مدیرعامل کشت و صنعت و دامپروری مغان شد

http://www.shahrimiz.com/wp-content/uploads/2014/03/boseh-320x241.jpg

اروجعلی محمدی قرار است با حضور مسئولان استانی وشهرستانی در کشت و صنعت مغان برای دومین بار معارفه شود تا با گذشت هشت سالاز دوره مدیریتی بار دیگر سکانداری این مجموعه را بر عهده بگیرد.

اروجعلی محمدی که سابقه فرمانداریخلخال، تبریز، اردبیل و عضویت در هیئتمدیره منطقه آزاد ارس را داردبار دیگر مدیرعاملی کشت و صنعت را پذیرفته واین بنگاه بزرگ اقتصادی را عهده‌دار می‌شود تا شایدبتواند این بنگاه عظیماقتصادی را به سامان برساند.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان که یکی از مجموعه‌های عظیماقتصادی، تولیدی و کشاورزی کشور و منطقه شمال‌غرب است با داشتن بیش از دوهزار و 600 هکتار باغ میوه و اراضی وسیع کشاورزی و تنوع تولید محصولاتمختلف و داشتن مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، لبنیات یکی از بنگاه‌هایاقتصادی عظیم است که در سال‌های اخیر کمتر به مرحله سودآوری رسیده و همیشهتغییر مدیریت‌های زودهنگام در این عرصه به روند توسعه و بهره‌وری بهتر آنضربه وارد کرده است

 

" انتخاب شایسته جناب حاج اروجعلی محمدی را به عنوان بزرگترین کشاورز ایران در کشت و صنعت و دامپروری مغان را به همه شهروندان عزیز تبریک عرض میکنم. "

/ 0 نظر / 29 بازدید