انتخابات شهرستان پارس آباد و بیله سوار

سلام دوستان عزیز

بنظر شما چه کسی در منطقه مغان شایستگی نمایندگی مجلس رو داره؟

/ 44 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

ابراهیمی ازهمه جوانتر-باهوشتر-باسوادتر-فرهیخته ترونخبه ویزه دشت مغان میباشد/

رضا

ابراهیمی ازهمه جوانتر-باهوشتر-باسوادتر-فرهیخته ترونخبه ویزه دشت مغان میباشد/ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهیمــــــــــــــــــــــــــــی اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعیـــــــــــــــــــــــــــــــــل

محمدرضا

مير فخرالدين زاهد ميتواند فرد لايق براي تصدي پست نمايندگي مجلس باشد

محمدرضا

مير فخرالدين زاهد ميتواند فرد لايق براي تصدي پست نمايندگي مجلس باشد

محمدرضا

مير فخرالدين زاهد ميتواند فرد لايق براي تصدي پست نمايندگي مجلس باشد

رضا

خبرفوری فهیمی دستگیرشد. به دنبال ردصلاحیت فهیمی ازگردونه انتخابات وی به دلایل نامعلومی سه روزمانده به انتخابات خودرابه تاییدصلاحیت توسط شورای نگهبان معرفی کرد وازطرفداران خودخواست تادرمحل ستادسابق درنزدیکی ترمینل جمع شده به تبلیغ بپردازند وانان نیزباتمام نیرووقوابه شایعه پراکنی وتبلیغ برکاندیدای خودپرداختند. دراین میان ماموران نیروی انتظامی وبه تاییدسقم وصحت این مسعله پرداختندکه درنتیجه ان معلوم شدکه اقای فهیمی خودسرانه به این کارپرداخته وازهیچ مرجعی تاییدصلاحیت نشده است بدین ترتیب وی توسط ماموران امنیتی به بازداشتگاه روانه شد. دراین میان این سوال مطرح است که چرایک کاندیدابعدازردصلاحیت خوددست به چنین اقدامی زده ومردم رابه سوی اغتشاش وهرج ومرج تشویق نموده است.؟ رضاا

سجاد

دکتر اسماعیل ابراهیمی لایق مغان است////ای که مذا خوانده ای راه نشانم بده.

سجاد

دکتر اسماعیل ابراهیمی لایق مغان است////ای که مذا خوانده ای راه نشانم بده. ااااااااابببببببرررررررررراااااااااااااههههههههییییییییممممممممممیییی

وحید

دکتر اسماعیل ابراهیمی لایق مغان است

اشنا

دکتر اسماعیل ابراهیمی لایق مغان است