منطقه آزاد ارس تا محدوده پارس‌آباد و بیله‌سوار توسعه می‌یابد

منطقه آزاد ارس تا محدوده پارس‌آباد و بیله‌سوار توسعه می‌یابد

دبیر و سخنگوی مجمع نمایندگان اردبیل گفت: بر اساس نظر هیئت دولت، منطقه آزاد تجاری ارس که به شمال استان استمرار پیدا می کند شامل ۲ شهرستان پارس آباد و بیله سوار است.

کمال الدین پیرمؤذن اظهار کرد: قرار است تا پایان شهریور ماه با تعیین محدوده مورد نظر اقدامات اولیه برای طراحی برخی زیرساخت های مورد نیاز در گمرک بیله سوار، اصلاندوز و بخشی از منطقه پارس آباد انجام شده تا با نظر کارشناسان این الحاق و توسعه اتفاق بیفتد.


/ 0 نظر / 31 بازدید